Obchodné podmienky

I. PRÍPRAVA
Každá objednávka je spracovaná individuálne, preto vždy pred zadaním zákazky
do výroby pripravujeme pre každého klienta bezplatne grafický návrh výrobku.
Pri atypických projektoch vyrábame aj vzorku produktu na schválenie.
Po písomnom schválení návrhu / vzorky od klienta začíname s jeho samotnou
výrobou. Na všetky naše grafické návrhy máme autorské práva.

II. OBJEDNÁVKA
V písomnej forme prostredníctvom pošty, e-mailu s pečiatkou a podpisom objednávateľa, telefónnym číslom a údajmi potrebnými na vystavenie faktúry. V objednávke je potrebné uviesť typ a formát výrobku, farbu, doplnky (prešívanie, vatovanie, kovové rožteky, košieľky ...a pod.), umiestnenia tlačenia alebo zlátenia loga. Objednávku je možné zaslať aj e-mailom na beno@markline.sk.

III. ÚHRADA
Zálohovou faktúrou vo výške 50% z ceny zákazky po zaslaní objednávky. Zvyšok sa vyúčtuje na základe konečnej faktúry po doručení tovaru.

IV. TERMÍN REALIZÁCIE
Od schválenia grafického náhľadu a uhradenia zálohovej faktúry do troch týždňov (záleží od množstva a spôsobu spracovania).

V. PRÍPRAVA TLAČENIA LOGA NA LÍSTKY
Vaše logo je potrebné pripraviť v programe Illustrator do verzie 10, spracované vo vektoroch v mierke 1:1 na e-mailovú adresu: obchod@markline.sk alebo poštou na CD. Vyhradzujeme si právo označiť jedálne lístky na poslednej strane našim logom vo veľkosti 5cm2 slepotlačou.

VI. SPÔSOB DORUČENIA
Objednávky posielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo pošty na náklady klienta. Odber je možný aj osobne v sídle spoločnosti. Termín dodania a spôsob doručenia sa uskutoční na základe dodacieho listu po telefonickej dohode s klientom.

VII. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
V prípade zrušenia záväznej objednávky, účtujeme klientovi zmluvnú pokutu
vo výške 50% z ceny zákazky.